Causa

Encara que no es coneixen perfectament les causes de molts trastorns mentals , es creu que depenen d’una combinació de factors biològics, psicològics i socials, com successos estressants, problemes familiars, malalties cerebrals, trastorns hereditaris o genètics i problemes mèdics.